Събираме лични данни под формата на „бисквитки“ за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика ви. Необходимо e изрично да се съгласите с използването на „бисквитки“, за да използвате уеб сайта (www.dolcheamaro.com) на ресторант Dolce Amaro по оптимален начин! Лични данни се събират посредством следните публикувани на уеб сайта форми: изпращане на съобщение чрез контактна форма. Личните данни ще бъдат обработвани директно от администратора или обработващи личните данни партньори, сред които са доставчици на облачни услуги в областта на хостинга (Superhosting), комуникацията с клиенти (Firebase) и контрола на бисквитките (OneTrust).

 

Наименование на администратор на лични данни: Долче Амаро ООД
Единен идентификационен код (ЕИК): 205039500
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, ж.к. СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, бл. 24, ет. 6, ап. 24
Данни за контакт: contact@dolcheamaro.com; 0888 99 58 83

Заявка за оттегляне на съгласие:
contact@dolceamaro.bg