Ресторанти Долче Амаро с повишени мерки за защита от разпространение на вируси

Верига европейски ресторанти Долче Амаро са с повишени мерки за защита от разпространение на вируси! ✅ Правилата, които прилагаме в нашите заведения отговорят на изискванията на РЗИ и Агенция по храните. В създалата се ситуация мерките са завишени. ✅ Осигурени са дезифектанти и антибактериални препарати, попълват се чек листи за периодично хигиенизиране и дезинфекция на…